BKR registratie

Het BKR constateert centraal alle kredietverplichtingen van afnemers in Nederland. Hierbij worden gegevens bewaart van alle afnemers die een krediet of lening hebben of dit de laatste vijf jaar gehad hebben.

Naast het registreren van het krediet zelf, worden ook mogelijke betalingsproblemen geconstateerd. Op het moment dat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, is uw schuldeiser noodzakelijk dit te melden bij het BKR. Dit gebeurt bovendien niet zomaar. Uw schuldeiser is noodzakelijk u vooraf te wijzen op dat de achterstand bij het BKR rapporteert zal worden als u langer uitkijkt met betalen. Formeel heet het aangeven van een achterstand een ´Achterstandmelding´ in het CKI is deze achterstand zichtbaar met een ´A´ bij het betreffende krediet, vandaar dat vaak gesproken wordt van een A-codering. Heeft u uw achterstand ingelopen, dan is dit zichtbaar in het register van het BKR. Als het krediet nog doorloopt en de achterstand wordt ingelopen, wordt dit aangegeven met de ''H'' van ''Hersteld'' in het bestand. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. De informatie over de achterstand blijft in het register staan tot 5 jaar nadat het desbetreffende krediet is voldaan.

Zoals aangegeven is hierboven, kan een A-codering hersteld worden op het moment dat uw betalingsachterstand naar voldoening van de financiële instelling waar u die achterstand had is binnen gebracht. Vaak gebeurt dit routinematig, maar het is erg verstandig om dit te controleren en eventueel alsnog te regelen.

Daarnaast heeft BKR lease de onderstaande coderingen weergegeven:

  • CODE A

Er is een achterstand ontstaan

  • CODE A1

Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

  • CODE A2

De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

  • CODE A3

Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

  • CODE A4

De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar

  • CODE H

Herstel. De ''H'' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt.